Kommunbeslut ang. förbudsansökningar av sameföretagarna i Gabna, Laevas samt Könkämää Samebyar

Kommunbesluten är överklagade till Regeringen, dvs Miljödepartementet/MP

VSFF remissyttrande ang. renskötselföretagarnas förbudsansökningar

Not. Betr. Girjas Sameby så ligger beslutsrätten hos Länsstyrelsen, beslut har ej meddelats.

Regeringen tillsätter ny utredning, ändrad terrängkörningslagstiftning!

Hej!

Idag har Regeringen gått ut och tillkännagett att en utredning om den svenska terrängkörningslagen kommer att tillsättas. SNOFED kommer att göra allt som står i vår makt för att vara delaktiga i denna utredning, då det finns många aspekter att ta med. Det är därför mycket viktigt att vi skoteråkare/skoterföreningar bereds en möjlighet att vara med i det löpande arbetet och delge våra kunskaper och erfarenheter som vi samlat på oss de senaste 50 åren.

Länk till inslag på tv4play

Regeringen utreder terrängkörningslagen

1 2 3 4