SKA GIRJAS-DOMEN BETRAKTAS SOM PREJUDICERANDE ELLER ENBART ETT SPECIFIKT DOMSLUT?

Många har redan yttrat sig vid utförda ”Sakråd” och även före och efter dessa! Se även Regeringens ”Innehållsförteckning” i detta diarienr N2020 02068-FJR, denna publiceras ej men kan beställas via Näringsdepartementet.  Här följer VSFF:s inledande  yttrande med bilagor och även ett urval av andra yttranden, bl.a. Kiruna Kommuns, Länsstyrelsens, Sameföretagarnas, SSR, Sametinget m.fl.  Den påbörjade utredningen kan sträcka sig över denna mandatperiod och utmynna i en vanlig remissrunda då det kan handla om en ev. lagändring.  

200818-Regeringen-rev10-N2020-01564-FJR

Remissyttranden ang. utredning Ny Terränkörningslag SOU 2019:67, Dnr M2020/00205/Nm

Regeringens länk till ”Inbjudna” yttranden

https://www.regeringen.se/remisser/2020/04/remiss-av-sou-201967-betankande-av-utredningen-om-hallbar-terrangkorning/

VSFF har liksom SNOFED yttrat sig. Alla yttranden ligger under rubricerade diarienummer.

Övriga 31 inkomna yttranden inkl VSFF’s:

YttrandeSOU219_67_3

Ärendet ska nu beredas för ev. proposition till Riksdagen alt ”läggas till handlingar”?

Kommunbeslut 2020-04-20 ang. ansökan skoterförbud av Gabna & Laevas

Länk till klippet i brevet nedan: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/kiruna-kommun-och-samebyar-ar-pa-kollisionskurs-om-skoterforbud

200424-Kommunbeslut-Gabna-Laevas

§-49-Ansökan-om-tillfälligt-snöskoterförbudsområde-inom-Laevas-och-Gabna-samebyar-Laevas-och-Gabna-sameby

1 2 3 4 5