Funktionärer till arrangemang ”Ice-Café Rautas” ??

VSFF har nu i 24 år bedrivit arret. ”Ice-Café Rautas” och under alla åren har det i stort sett varit enbart styrelsen med ngt undantag som varit funktionärer!
Nu börjar tiden vara mogen för att få in medlemmar utöver styrelsen som funktionärer!!

Det är ett ganska stort arbete med förberedelser, inköp, lastning, transport, etablering samt drift med Hamburgeri uppe vid fjällsjön Rautasjaure, 5,5 mil från tätorten i väglöst fjällområde.

VSFF har dessutom med ideellt arbete sladdat leden från parkeringen vid Rautas Station upp till Rautasjaure längs den kommunala leden! 2 sladdar nyttjas till detta och 2 funktionärer, normalt en sväng på fredag och en sväng på lördag!

I övrigt kräver arret 4 man på plats med hamburgeriet vilket blivit en tradition för mångas tur till sjön även om det kanske inte alltid blir fiske för alla men kanske en trevlig skotertur!

Nu söker alltså VSFF: styrelse 2 st funktionärer, ex.vis till sladdningsarbetet fredag & lördag samt för packning och returtransporten lördag em!! VSFF håller med skotrar och givetvis kost och vissa kostnadsersättningar om så är fallet…

Du kommer in i ett trivsamt skotergäng och kan känna på föreningslivet där många, många bland Rautasfolket uppskattar föreningens service och ledsladdning, många har blivit föreningsmedlem tack vare detta arr!! Om Du känner för detta, har rätt ålder och givetvis förarbevis samt skotervana så hör av Dig!!

Kontakta ordf. Anders Peterson, tel 072 722 96 90 eller sekreterare Anders Salomonsson, tel. 070 570 64 58 så får Du mer info och vi får höra vad Du kan! Tänk på att det handlar om ideellt föreningsarbete och ej en korttidsanställning.