Styrelsen

Syrelsen, fr.v.; Mikael Jonasson (infogad) Olle Stenberg, Åke Oinas, Anders Salomonsson, Anders Peterson, Niklas Pääjärvi, Mikael Jernelöf, Egil Söderberg.

Ni kan nå oss på följande sätt,

E-post:info@vinterstaden.org

Om ni vill få tag i någon speciell person så har ni alla kontaktuppgifter här nedan.