Medlems-Info 2022-3, 1. Dec. 2022. Kommunen hade nu utgett anbudsförfrågan ang ledpreparering!  Sedan dess har förhandlingar skett men vad är läget idag 2023-01-23, d.v.s. nästan 2 månader senare?  Alla medlemmar, skoteråkande, näringen och besöksturismen förväntar sig nu en start av ledpreparering och underhåll!!

221201-Medlemsinfo-2022-3-Medlemsutskicket-konc2

Smala guppiga spår = kommunala skoterleder!
Smala guppiga spår = kommunala skoterleder!

VALET är igång! Med anledning av vår nya Stor-Annons;

 • VSFF hävdar att Statlig Mark tillhör oss alla medborgare och motsätter sig därför underliga statliga utredningar som hävdar det motsatta!! VSFF hävdar vår medborgerliga rätt till Jakt & Fiske i Statens regi!
 • Och som känt sedan länge; FRI FÄRDSELRÄTT för just snöskoter som är ett översnö-fordon!.
 • Sedan lång tid har VSFF hävdat återöppnande av Kungsleden samt även markering av ”Den Västra Leden”.
 • VSFF har motsatt sig det dåtida Regeringsbeslutet om regleringsområdena A, B & C och hävdar att det räcker med välmarkerade etablerade leder och givetvis med underhåll-preparering!
 • Även i övrigt är VSFF FÖR ledanläggande i statlig, kommunal eller privat regi med markägareavtal och underhåll men alltså med Fri Färdselrätt utanför markerade leder! Vi ska ha kvar ett unikt och fritt Sverige!
v2235-Vinterstadens-skoter-6-8-Upprop_InD_549525

Vad har hänt efter VSFF:s Stor-Annons i Norrbottens 8 Annonsblad?

 • Professor i rättsvetenskap har i DN-debatt ifrågasatt Girjas-Domens legitimitet och även ifrågasatt uttalande i media av ordf. i Renmarkskommitte´n, tillika chefsjurist i gruppen!  Se länk nedan.
 • Regeringen har enl. uppgift förlängt delen ”Jakt- & Fiskerätt” ingående i utredning Ny Rennäringslag…. (Se Renmarkskommittén).
 • Företagsgruppen ”Talma” har enl uppgift inlämnat stämningsansökan mot Staten (Girjas-domen i HD gäller specifikt för just Girjas…).

Ska SSR eller i själva verket Staten åter finansiera en ny mångårig rättsprocess och dessutom mitt i en pågående utredning? Ska fler sameföretagsgrupper nu följa efter Talma? NÄR ska allt detta ta slut? Ska de folkvalda politikerna inse att den bedömda politiskt styrda rättsprocessen i Girjas-Målet blev en katastrof för Medborgarna och Näringslivet åtminstone i Norrland?  VALET NÄRMAR SIG!!

Länk till DN-debatt;  https://www.dn.se/debatt/girjasdomen-ger-klen-vagledning-om-jakten-och-fisket-i-fjallen/

220530_Hemsida_Mediasvar_Debattinlagg_rev4

Betr. ”Renmarkskommittén”;  Styrs politiken av lagvrängande jurister eller har de folkvalda parlamentarikerna en egen vilja att stifta lagar enl. FOLKETS, dvs majoriteten av medborgarnas vilja??

I detta fall då inget direkt hot mot Riket föreligger, varför ett Regeringsbeslut om en ”Snabbutredning” av Jakt & Fiskerätten?? Och ÄR en HD-dom för EN Sameby verkligen prejudicerande??

Länkar i PDF:en nedan:

v2218_vinterstadens_skoter_6-8_upprop_ind_537775

Snabbutredning ”Jakt & Fiske”. Nytt beslut ”Konsultations-Ordning”. Nytt beslut ”Kallak”. Långutredning ”Rennäringslagen”!

 • Efter Stormöte i Kiruna 29 mars, hur kommer Jägareförbundet & andra organisationer att agera?
 • Hur kommer mångmiljardinvesteringar för Green Steel & all nödvändig energiutbyggnad att påverkas??
 • NU är det stort, det handlar inte bara om vår fritid och vår kamp för ”Den Fria Färdselrätten”. ALLA berörs!!  
220325-rev7_Hemsidan-Renmarkskomitten

Länkar:
https://svenskjakt.se/start/nyhet/utredning-overvager-ge-alla-samebyar-ensamratt-att-upplata-jakten-i-fjallen/
https://www.svtplay.se/video/34237454/fiskeliv/fiskeliv-sasong-2-rautas-isfiske

1 2 3 5