VSFF körde 18 mars 2023 ett arr i Kiruna Närområde, ”Lutande Tallen”, vid Tuolla-Sjön!

Lite otur med vädret var det men trots det slöt många medlemmar och några nya medlemmar upp med familjer för en trevlig skoterträff vid hamburgeri och skogskaffe!!  VSFF hade ett sladdlag igång vilka även på förfrågan körde hela leden ned till Oinakka förutom givetvis till TGA!  Fler liknande arr planeras framöver under nästa säsong och givetvis öppet för alla!

VSFF Årsmöte, åter på Hotel E10, ”Kåtan”, torsdag 2 mars kl 18.30, se annons med huvudpunkter!

Och hur blir det med VSFF:s nära 30 år på TGA, blir vi kvar eller ska vi ut??

Hur är skicket på de kommunala lederna med nya ledentreprenörer?

Tyvärr har åter kommunen bara en mini-budget (som bara räcker för c:a 3 svängar/ledentreprenör…).

Ledentreprenör med skoter + sladd, egen bild
Ledentreprenör med pistmaskin, egen bild utlagd på FB

Medlems-Info 2022-3, 1. Dec. 2022. Kommunen hade nu utgett anbudsförfrågan ang ledpreparering!  Sedan dess har förhandlingar skett men vad är läget idag 2023-01-23, d.v.s. nästan 2 månader senare?  Alla medlemmar, skoteråkande, näringen och besöksturismen förväntar sig nu en start av ledpreparering och underhåll!!

221201-Medlemsinfo-2022-3-Medlemsutskicket-konc2

Smala guppiga spår = kommunala skoterleder!
Smala guppiga spår = kommunala skoterleder!

VALET är igång! Med anledning av vår nya Stor-Annons;

  • VSFF hävdar att Statlig Mark tillhör oss alla medborgare och motsätter sig därför underliga statliga utredningar som hävdar det motsatta!! VSFF hävdar vår medborgerliga rätt till Jakt & Fiske i Statens regi!
  • Och som känt sedan länge; FRI FÄRDSELRÄTT för just snöskoter som är ett översnö-fordon!.
  • Sedan lång tid har VSFF hävdat återöppnande av Kungsleden samt även markering av ”Den Västra Leden”.
  • VSFF har motsatt sig det dåtida Regeringsbeslutet om regleringsområdena A, B & C och hävdar att det räcker med välmarkerade etablerade leder och givetvis med underhåll-preparering!
  • Även i övrigt är VSFF FÖR ledanläggande i statlig, kommunal eller privat regi med markägareavtal och underhåll men alltså med Fri Färdselrätt utanför markerade leder! Vi ska ha kvar ett unikt och fritt Sverige!
v2235-Vinterstadens-skoter-6-8-Upprop_InD_549525

Vad har hänt efter VSFF:s Stor-Annons i Norrbottens 8 Annonsblad?

  • Professor i rättsvetenskap har i DN-debatt ifrågasatt Girjas-Domens legitimitet och även ifrågasatt uttalande i media av ordf. i Renmarkskommitte´n, tillika chefsjurist i gruppen!  Se länk nedan.
  • Regeringen har enl. uppgift förlängt delen ”Jakt- & Fiskerätt” ingående i utredning Ny Rennäringslag…. (Se Renmarkskommittén).
  • Företagsgruppen ”Talma” har enl uppgift inlämnat stämningsansökan mot Staten (Girjas-domen i HD gäller specifikt för just Girjas…).

Ska SSR eller i själva verket Staten åter finansiera en ny mångårig rättsprocess och dessutom mitt i en pågående utredning? Ska fler sameföretagsgrupper nu följa efter Talma? NÄR ska allt detta ta slut? Ska de folkvalda politikerna inse att den bedömda politiskt styrda rättsprocessen i Girjas-Målet blev en katastrof för Medborgarna och Näringslivet åtminstone i Norrland?  VALET NÄRMAR SIG!!

Länk till DN-debatt;  https://www.dn.se/debatt/girjasdomen-ger-klen-vagledning-om-jakten-och-fisket-i-fjallen/

220530_Hemsida_Mediasvar_Debattinlagg_rev4

Betr. ”Renmarkskommittén”;  Styrs politiken av lagvrängande jurister eller har de folkvalda parlamentarikerna en egen vilja att stifta lagar enl. FOLKETS, dvs majoriteten av medborgarnas vilja??

I detta fall då inget direkt hot mot Riket föreligger, varför ett Regeringsbeslut om en ”Snabbutredning” av Jakt & Fiskerätten?? Och ÄR en HD-dom för EN Sameby verkligen prejudicerande??

Länkar i PDF:en nedan:

v2218_vinterstadens_skoter_6-8_upprop_ind_537775

1 2 3 6