VSFF Årsmöte, åter på Hotel E10, ”Kåtan”, torsdag 2 mars kl 18.30, se annons med huvudpunkter!

Och hur blir det med VSFF:s nära 30 år på TGA, blir vi kvar eller ska vi ut??

Hur är skicket på de kommunala lederna med nya ledentreprenörer?

Tyvärr har åter kommunen bara en mini-budget (som bara räcker för c:a 3 svängar/ledentreprenör…).

Ledentreprenör med skoter + sladd, egen bild
Ledentreprenör med pistmaskin, egen bild utlagd på FB

Medlems-Info 2022-3, 1. Dec. 2022. Kommunen hade nu utgett anbudsförfrågan ang ledpreparering!  Sedan dess har förhandlingar skett men vad är läget idag 2023-01-23, d.v.s. nästan 2 månader senare?  Alla medlemmar, skoteråkande, näringen och besöksturismen förväntar sig nu en start av ledpreparering och underhåll!!

221201-Medlemsinfo-2022-3-Medlemsutskicket-konc2

Smala guppiga spår = kommunala skoterleder!
Smala guppiga spår = kommunala skoterleder!

VALET är igång! Med anledning av vår nya Stor-Annons;

  • VSFF hävdar att Statlig Mark tillhör oss alla medborgare och motsätter sig därför underliga statliga utredningar som hävdar det motsatta!! VSFF hävdar vår medborgerliga rätt till Jakt & Fiske i Statens regi!
  • Och som känt sedan länge; FRI FÄRDSELRÄTT för just snöskoter som är ett översnö-fordon!.
  • Sedan lång tid har VSFF hävdat återöppnande av Kungsleden samt även markering av ”Den Västra Leden”.
  • VSFF har motsatt sig det dåtida Regeringsbeslutet om regleringsområdena A, B & C och hävdar att det räcker med välmarkerade etablerade leder och givetvis med underhåll-preparering!
  • Även i övrigt är VSFF FÖR ledanläggande i statlig, kommunal eller privat regi med markägareavtal och underhåll men alltså med Fri Färdselrätt utanför markerade leder! Vi ska ha kvar ett unikt och fritt Sverige!
v2235-Vinterstadens-skoter-6-8-Upprop_InD_549525

Vad har hänt efter VSFF:s Stor-Annons i Norrbottens 8 Annonsblad?

  • Professor i rättsvetenskap har i DN-debatt ifrågasatt Girjas-Domens legitimitet och även ifrågasatt uttalande i media av ordf. i Renmarkskommitte´n, tillika chefsjurist i gruppen!  Se länk nedan.
  • Regeringen har enl. uppgift förlängt delen ”Jakt- & Fiskerätt” ingående i utredning Ny Rennäringslag…. (Se Renmarkskommittén).
  • Företagsgruppen ”Talma” har enl uppgift inlämnat stämningsansökan mot Staten (Girjas-domen i HD gäller specifikt för just Girjas…).

Ska SSR eller i själva verket Staten åter finansiera en ny mångårig rättsprocess och dessutom mitt i en pågående utredning? Ska fler sameföretagsgrupper nu följa efter Talma? NÄR ska allt detta ta slut? Ska de folkvalda politikerna inse att den bedömda politiskt styrda rättsprocessen i Girjas-Målet blev en katastrof för Medborgarna och Näringslivet åtminstone i Norrland?  VALET NÄRMAR SIG!!

Länk till DN-debatt;  https://www.dn.se/debatt/girjasdomen-ger-klen-vagledning-om-jakten-och-fisket-i-fjallen/

220530_Hemsida_Mediasvar_Debattinlagg_rev4

Betr. ”Renmarkskommittén”;  Styrs politiken av lagvrängande jurister eller har de folkvalda parlamentarikerna en egen vilja att stifta lagar enl. FOLKETS, dvs majoriteten av medborgarnas vilja??

I detta fall då inget direkt hot mot Riket föreligger, varför ett Regeringsbeslut om en ”Snabbutredning” av Jakt & Fiskerätten?? Och ÄR en HD-dom för EN Sameby verkligen prejudicerande??

Länkar i PDF:en nedan:

v2218_vinterstadens_skoter_6-8_upprop_ind_537775

1 2 3 10