Kommunbeslut 2020-04-20 ang. ansökan skoterförbud av Gabna & Laevas

Länk till klippet i brevet nedan: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/kiruna-kommun-och-samebyar-ar-pa-kollisionskurs-om-skoterforbud

200424-Kommunbeslut-Gabna-Laevas

§-49-Ansökan-om-tillfälligt-snöskoterförbudsområde-inom-Laevas-och-Gabna-samebyar-Laevas-och-Gabna-sameby

Kommunbeslut ang. förbudsansökningar av sameföretagarna i Gabna, Laevas samt Könkämää Samebyar

Kommunbesluten är överklagade till Regeringen, dvs Miljödepartementet/MP

VSFF remissyttrande ang. renskötselföretagarnas förbudsansökningar

Not. Betr. Girjas Sameby så ligger beslutsrätten hos Länsstyrelsen, beslut har ej meddelats.

1 2 3 4 5