VSFF-arret Snow Café ”Lutande Tallen”, uteträff med hamburgeri vid Tuollasjön, närmar sig!

VSFF hoppas på att 23 mars ska bli en fin dag för alla skoter- & skidåkande!