Regeringen tillsätter ny utredning, ändrad terrängkörningslagstiftning!

Hej!

Idag har Regeringen gått ut och tillkännagett att en utredning om den svenska terrängkörningslagen kommer att tillsättas. SNOFED kommer att göra allt som står i vår makt för att vara delaktiga i denna utredning, då det finns många aspekter att ta med. Det är därför mycket viktigt att vi skoteråkare/skoterföreningar bereds en möjlighet att vara med i det löpande arbetet och delge våra kunskaper och erfarenheter som vi samlat på oss de senaste 50 åren.

Länk till inslag på tv4play

Regeringen utreder terrängkörningslagen

Förbud beviljade av Länsstyrelsen 2018

Föreningarnas yttranden & Överklaganden till Regeringen. Inga av dessa överklaganden är behandlade av Regeringen, dvs Miljödepartementet vid dagens datum. (2018-05-19)

180309 LST-Remiss ang ansökan Morell

           – 180309 Bilaga till Lst-remiss Morell

           – 180326 Länsstyrelsen remiss Morell

           – 180328 Kommun-yttrande Morell

180314 Ansökan skoterförbud Könkömä

           – 180314 Länsstyrelsen Könkämää1

           – 180407 Överkl Förvrätten Könkämää2

180314 Länsstyrelsen Gabna1

           – 180409 Överkl Regering Gabna1+2

180403 Kvenlandsförb Bil1

180417 Överkl Regering Laevas#2

           – 180326 Lst-yttrande kartbilaga

 

040809 DP-Resolution04

 

 

 

 

1 2 3 4 5