Skoter och ATV-intresserade!!  

Lördag 10 februari är det dags! Handlarna i Kiruna visar upp maskiner och så har Du chansen att provköra en demo-skoter! Svedea är även på plats där Du kan prata försäkringar.  Och som vanligt VSFF med Hamburgergrillen! Även Varmkorv & Läsk. Och Skogskaffe åt alla!

PS. Handlarna har en köldgräns för arrangemanget varför prognosen ska kollas fredag efter lunch, OM ev. inställelse då beslutas så meddelas detta ca kl 15 via hemsidor & FB!  DS

VÄL MÖTT!!

v2406-Vinterstadens-skoter-6-4-Demodag-pa-Lombia_590238