Remissyttranden ang. utredning Ny Terränkörningslag SOU 2019:67, Dnr M2020/00205/Nm

Regeringens länk till ”Inbjudna” yttranden

https://www.regeringen.se/remisser/2020/04/remiss-av-sou-201967-betankande-av-utredningen-om-hallbar-terrangkorning/

VSFF har liksom SNOFED yttrat sig. Alla yttranden ligger under rubricerade diarienummer.

Övriga 31 inkomna yttranden inkl VSFF’s:

YttrandeSOU219_67_3

Ärendet ska nu beredas för ev. proposition till Riksdagen alt ”läggas till handlingar”?

Kommunbeslut 2020-04-20 ang. ansökan skoterförbud av Gabna & Laevas

Länk till klippet i brevet nedan: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/kiruna-kommun-och-samebyar-ar-pa-kollisionskurs-om-skoterforbud

200424-Kommunbeslut-Gabna-Laevas

§-49-Ansökan-om-tillfälligt-snöskoterförbudsområde-inom-Laevas-och-Gabna-samebyar-Laevas-och-Gabna-sameby

1 2 3 4