Medlems-Info 2022-3, 1. Dec. 2022. Kommunen hade nu utgett anbudsförfrågan ang ledpreparering!  Sedan dess har förhandlingar skett men vad är läget idag 2023-01-23, d.v.s. nästan 2 månader senare?  Alla medlemmar, skoteråkande, näringen och besöksturismen förväntar sig nu en start av ledpreparering och underhåll!!

221201-Medlemsinfo-2022-3-Medlemsutskicket-konc2

Smala guppiga spår = kommunala skoterleder!
Smala guppiga spår = kommunala skoterleder!