VSFF yttrar sig sedan mer än 25 år ang. regleringsområden och andra utredningar, till Kommun, Länsstyrelse och Regering!

  •  Här vårt senaste yttrande gällande en årlig ansökan av ett hotellföretag med skidliftar på statlig mark. Ärendet ska åter upp till kommunbeslut 1 mars.
  • Pkt 2 i yttrandet avser det kommunala ledunderhållet där vi glädjande nog kunnat notera att ett nytt kommunbeslut sent skett med en riktad tilläggsbudget för skoterleder som iaf uppgår till hälften av skidspårsbudgeten….Ledunderhållet blev alltså återupptaget igen…
210117-Yttrande-VSFF-KirKom-slutl

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *