Ska Hotellföretag av kommuner kunna beviljas långfristiga förbudsområden på statlig mark?? Och dessutom utan sedan lång tid nyttjade färdstråk?? Stödjer verkligen denna Regering att kommuner ska ha sådana mandat för ”Tillfälligt Regleringsområde”??

Innehåll i mail som skickades till Kiruna Kommun samt Regeringskansliet:

Ämne: Överklagan Kiruna Kommunbeslut i KSau § 58+§118

Sveriges Regering att. Regeringskansliet & dep.

Vinterstadens Skoter & Fritidsförening Kiruna (VSFF) överklagar beslut enl. rubr.

Överklagan gäller alltså dels tidsperioder under 4 år i både område Riksgränsen och område Björkliden och dels avsaknad av ett etablerat gammalt färdstråk vid gränsen till Norge på statlig mark samt yrkas minskade förbudsarealer på statlig mark i område Riksgränsen.

VSFF yrkar att Regeringen upphäver och ändrar rubr beslut till förmån för yrkande av VSFF.

VSFF överklagar däremot ej årets tidsbegränsade kommunbeslut (huvudsakligen nu i korta tidsperioder under maj månad) gällande sameföretagarna Laevas & Gabna men däremot erinrar VSFF att kommunen ska kunggöra sina beslut i tidningsmedia då det måste finnas framförhållning för skoteråkare att kunna läsa beslut. I fallet Gabna så fattades kommunbeslut 30 april att gälla fr.o.m. helgdagen 1 maj och det är orimligt att medborgare och VSFF-medlemmar ska sitta ute på fjället och läsa beslut via FaceBook. Det måste finnas framförhållning för information och planering! VSFF erinrar vidare att det måste ske en bättre dialog om etablerade färdstråk så att inte jättelika fjällområden blir HELT stängda utan ngn som helst skoterled eller färdstråk som åter skett i fallet Gabna! Faktum är dessutom att det är minimal skotertrafik sedan 2 säsonger nu då den utländska skotertrafiken är utraderad i en pågående pandemi varför de nu beviljade förbudsområden är tveksamma. Det kan även poängteras att klimatförändringarna även inneburit en viss förskjutning av säsonger med snörika fjällområden ngt senare men bra före längre in i Maj de senaste åren i just dessa fjällområden.

e.u. styrelsen, anders peterson, ordf.

VINTERSTADENS Skoter

& Fritidsförening Kiruna 

www.vinterstaden.org

210509-Overklagan-Regeringen-Riksgr-Bjorkl-slutl