SKA GIRJAS-DOMEN BETRAKTAS SOM PREJUDICERANDE ELLER ENBART ETT SPECIFIKT DOMSLUT?

Många har redan yttrat sig vid utförda ”Sakråd” och även före och efter dessa! Se även Regeringens ”Innehållsförteckning” i detta diarienr N2020 02068-FJR, denna publiceras ej men kan beställas via Näringsdepartementet.  Här följer VSFF:s inledande  yttrande med bilagor och även ett urval av andra yttranden, bl.a. Kiruna Kommuns, Länsstyrelsens, Sameföretagarnas, SSR, Sametinget m.fl.  Den påbörjade utredningen kan sträcka sig över denna mandatperiod och utmynna i en vanlig remissrunda då det kan handla om en ev. lagändring.  

200818-Regeringen-rev10-N2020-01564-FJR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *