VALET är igång! Med anledning av vår nya Stor-Annons;

  • VSFF hävdar att Statlig Mark tillhör oss alla medborgare och motsätter sig därför underliga statliga utredningar som hävdar det motsatta!! VSFF hävdar vår medborgerliga rätt till Jakt & Fiske i Statens regi!
  • Och som känt sedan länge; FRI FÄRDSELRÄTT för just snöskoter som är ett översnö-fordon!.
  • Sedan lång tid har VSFF hävdat återöppnande av Kungsleden samt även markering av ”Den Västra Leden”.
  • VSFF har motsatt sig det dåtida Regeringsbeslutet om regleringsområdena A, B & C och hävdar att det räcker med välmarkerade etablerade leder och givetvis med underhåll-preparering!
  • Även i övrigt är VSFF FÖR ledanläggande i statlig, kommunal eller privat regi med markägareavtal och underhåll men alltså med Fri Färdselrätt utanför markerade leder! Vi ska ha kvar ett unikt och fritt Sverige!
v2235-Vinterstadens-skoter-6-8-Upprop_InD_549525