Vad har hänt efter VSFF:s Stor-Annons i Norrbottens 8 Annonsblad?

  • Professor i rättsvetenskap har i DN-debatt ifrågasatt Girjas-Domens legitimitet och även ifrågasatt uttalande i media av ordf. i Renmarkskommitte´n, tillika chefsjurist i gruppen!  Se länk nedan.
  • Regeringen har enl. uppgift förlängt delen ”Jakt- & Fiskerätt” ingående i utredning Ny Rennäringslag…. (Se Renmarkskommittén).
  • Företagsgruppen ”Talma” har enl uppgift inlämnat stämningsansökan mot Staten (Girjas-domen i HD gäller specifikt för just Girjas…).

Ska SSR eller i själva verket Staten åter finansiera en ny mångårig rättsprocess och dessutom mitt i en pågående utredning? Ska fler sameföretagsgrupper nu följa efter Talma? NÄR ska allt detta ta slut? Ska de folkvalda politikerna inse att den bedömda politiskt styrda rättsprocessen i Girjas-Målet blev en katastrof för Medborgarna och Näringslivet åtminstone i Norrland?  VALET NÄRMAR SIG!!

Länk till DN-debatt;  https://www.dn.se/debatt/girjasdomen-ger-klen-vagledning-om-jakten-och-fisket-i-fjallen/

220530_Hemsida_Mediasvar_Debattinlagg_rev4