Betr. ”Renmarkskommittén”;  Styrs politiken av lagvrängande jurister eller har de folkvalda parlamentarikerna en egen vilja att stifta lagar enl. FOLKETS, dvs majoriteten av medborgarnas vilja??

I detta fall då inget direkt hot mot Riket föreligger, varför ett Regeringsbeslut om en ”Snabbutredning” av Jakt & Fiskerätten?? Och ÄR en HD-dom för EN Sameby verkligen prejudicerande??

Länkar i PDF:en nedan:

v2218_vinterstadens_skoter_6-8_upprop_ind_537775