Lördag 30 oktober var det återigen en vanlig ”Snöskoterns Dag” hos landets alla skoterhandlare! I år hade VSFF sin info hos MinAB i Kiruna och det var mycket folk i farten i pandemins efterdyningar! Många anmälde sig som nya medlemmar i VSFF! Och många ställde frågan, ”Kommer Kommunen att denna säsong avsätta budgetmedel för ledunderhållet??”