Betr. Regerings-betänkandet SOU 2020:78, kan det bli lättnader för ”Strandnära Bebyggelse”?

(Även VSFF har under åren nekats klubbstugeansökningar på öde men strandnära platser) Se länk till inkomna remissvar, bl.a. från 4 kommuner i Norrbotten, Länsstyrelse. Sametinget m.fl. Remissen har diarienr m2020/02032 från Miljödepartementet. Kiruna Kommun har tyvärr ej fått denna förfrågan som dock säkert berör många som vill bygga strandnära i vår till ytan jättelika kommun!

https://www.regeringen.se/remisser/2021/02/remiss-av-betankande-tillgangliga-strander–ett-mer-differentierat-strandskydd-sou-202078/

Riksdagsbeslut kan förväntas ske i vanlig demokratisk ordning, före eller efter valet 2022??

e.u. styrelsen  Anders Peterson, ordf.