Remissyttranden ang. utredning Ny Terränkörningslag SOU 2019:67, Dnr M2020/00205/Nm

Regeringens länk till ”Inbjudna” yttranden

https://www.regeringen.se/remisser/2020/04/remiss-av-sou-201967-betankande-av-utredningen-om-hallbar-terrangkorning/

VSFF har liksom SNOFED yttrat sig. Alla yttranden ligger under rubricerade diarienummer.

Övriga 31 inkomna yttranden inkl VSFF’s:

YttrandeSOU219_67_3

Ärendet ska nu beredas för ev. proposition till Riksdagen alt ”läggas till handlingar”?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *