UPPROP! ÄR VÅR FRITID MED SKOTER, JAKT OCH FISKE HOTAD?

Föreningslivet i Norrbotten måste på allvar ställa frågan till kommunpolitiker och även regeringen: Vilka så kallade Riksintressen ska väga tyngre än andra och VAD ska egentligen klassas som Riksintresse?

 

 

 

I Kiruna kommun har i år för första gången beviljats förbudsområden ansökt av Sameby-rendriftföretagare redan från 16 januari vilket sedan blev startskottet för de större samebyarnas ansökningar om tidigarelagda förbudsområden vilka då givetvis i stort beviljades av kommunen… Detta har lett till en till större del stängd fjällvärld denna fina snörika säsong, för i stort sett alla förutom medlemmar i samebyar.

 

Vinterstadens Skoter- och fritidsförening Kiruna och Kvenlandförbundet vill ha ett rikt och rörligt friluftsliv för alla.

Vinterstadens Skoter- och fritidsförening Kiruna och Kvenlandförbundet vill ha ett rikt och rörligt friluftsliv för alla.

Kommunledningen anger som stöd för detta att rennäringen utgör ett Riksintresse vilket ska gå före andra näringsgrenar och det rörliga friluftslivet (exempelvis skoterfärder, jakt, fiske, turism). Våra föreningar har överklagat dessa kommunbeslut vilka ej hörsammats av sittande regering. På kommunnivå stödjer sig kommunledningen på att de enbart har skyldighet att samråda med Länsstyrelsen och markägare och alltså ej andra intressenter varför till exempel föreningsyttranden ej tas hänsyn till. Föreningarna har dock i både yttranden samt i överklagan anfört att det finns andra starka riksintressen i länet, exempelvis omfattande gruv-och stålnäring med kringverksamheter, handel samt en växande framtidsgren: Turism! I alla verksamheter finns behovet av ett fritt, rörligt friluftsliv.

Vi anser att en liten minoritet i landet ej ska tillmätas dylika rättigheter, landet Sverige tillhör oss alla där det ska råda lika rättigheter och skyldigheter för alla medborgare oavsett etnicitet! Näringsgrenen rendrift är för övrigt en företagsamhet som, vi tycker, ska behandlas lika såsom alla andra näringsgrenar och alltså på intet sätt lämnas fördel till av kommun eller staten. Våra ideella föreningar har via media noterat att regeringen utfärdat uppdrag att utreda eventuell förekomst av ”Rasism mot Samer”, där resultat enligt uppgift ska presenteras i oktober. Det ska poängteras följande; Denna annons är utarbetad i syfte att bevaka föreningsmedlemmarnas intressen och har EJ rasistisk grundton. Föreningarna kan bara konstatera att lokal kommunalpolitik i Malmfälten har lämnat fördelar till samiska intressen framför andra samhällsintressen och att nuvarande regering ytterligare framhärdar detta i sina beslut i olika överklagoärenden om förbudsområden i Norrbotten specifikt just denna vår 2017!

Våra föreningar anser att både medlemmarna och sannolikt majoriteten av Norrbottens befolkning även måste få existera med ett sedan årtionden etablerat rörligt friluftsliv inkluderande jakt-fiske, snöskoter i en fri form som fungerat otroligt väl i regionen! Ingen vill ha ytterligare restriktioner eller avgiftsbelagd fritid! Beträffande rendrift som bedrivs av några få företagare så gäller redan i dag lagar och förordningar som reglerar eventuella störningar av vilt i naturen så det handlar om en ren övervakningsfråga vilket alltså är en ren polisiär angelägenhet och som det i så fall ska ökas resurser för.

Vi tycker att folkmajoriteten MÅSTE få ha ett rikt och rörligt friluftsliv utan restriktioner dikterade av en folk- minoritet. Detta måste nu styrande kommunpolitiker och nu sittande regering inse.

Är du föreningsmedlem, näringsidkare eller bara vanlig svensk medborgare som vill ha ett fritt och ej avgiftsbelagt friluftsliv? Sprid då detta budskap och titta på både hemsida och Facebook! Och du, inför nästa års kommun-, landstings- och riksdagsval, kolla upp vem som företräder dina och dessa synpunkter innan du avlägger din röst! Ingen vill väl att Norrlands inland ska avfolkas?

Vår devis: FRIHET under ANSVAR Stöd föreningslivet – BLI MEDLEM!

Stöd gärna vår kamp genom att skriva ut och dela detta budskap genom denna PDF

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *