Laevas på krigsstigen mot Kiruna kommun

Ohoy!  Radioinslag i SRP4 Norrbotten (8-9 juni) samt i SVT Nordnytt (8-9 juni);

Tekniska Verken (via Lars Törnman, Anders Burman & Ulrika Isaksson) har utfört ett uppdrag med helikopterflygning över Laevas & delvis Gahbnas samebyars tillfälliga regleringsområden, uppdraget beställt av kommunstyrelsens a.u. och helt i linje med VSFF:s begäran om kontroll av fattade beslut!

Av inslaget i SRP4 8 juni framgick alltså att det inräknades summa 8 st renar men 24 st älgar i detta väldiga område mitt under löpande regleringstid…

Samma resultat har ju f.ö. Edolf Norberg,(då på Luftfartsverket), redovisat redan för många år sedan på VSFF-s infomöte på Folkets Hus och då gällde det fler samebyområden…

Samebyns representant Niila Inga framträdde i radioinslaget med hätska anklagelser både mot kommunen och det utförda uppdraget. I allmänhet torde Ingas utspel kunna tolkas som att man nu anser sig äga land & vatten, alltså att ILO-konventionen #169 redan är ratificerad… Betänk detta… Kommunen utför ingen ”smygfilmning” men måste givetvis kunna kontrollera fattade beslut.

Lars T anförde allt sakligt samt att uppdraget var beställt av kommunstyrelsen och att man nu bör finna bättre lösningar gällande dessa beslut om tillfälliga regleringsområden. (I textmassan framkom även att sikten var helt klar, tom ripor kunde synas väl…) VSFF har tidigare framfört att kommunstyrelsens a.u. framledes samråder med ett urval av föreningar & sakkunniga inför dessa korta beslut samt kontrollerar besluten. Det är ju f.ö. samebyarna själva som ansöker om dessa tillfälliga regleringsområden och då man anger att det är renansamlingar i de aktuella områdena i kalvningssyfte.

 

Ytterligare ”Lök på Laxen” var TV-inslaget Nordnytt 8 juni om den dramatiskt ökande rovdjurstjuvjakten i de hårt reglerade Nationalparkerna, bl.a. framfördes att de hårda regleringarna inneburit att mycket få ögon ser vad som sker i parkerna! I det uppföljande inslaget 9 juni påpekades även vilka som har färdselrätt i regleringsområden… Naturbevakare och K Sundvall på Lst anförde vidare att man hade ingen lösning på hur man ska komma åt denna tjuvjakt med de resurser man har via Länsstyrelsen, senast ngn ertappades direkt var för c:a 6 år sedan…  VSFF har ju för många år sedan kunnat inhämta likadana uppgifter för åtminstone C-området, alltså Torneträsk-Råsto-Treriksröset, som även är hårt reglerat för att kallas för ett C-område!  Där finns enl. uppgift inte mycket vilt kvar i dagsläget…

 

Det behövs alltså politiska krafttag, vi fritidsfolket vet vad som försiggår, det är hög tid att politiken i kommun, län & regering  fattar korrekta beslut samt att kommunen söker samråd med regeringen för underlättnader av färdselrätten!!   Bl.a den stängda Kungsleden genom B-området har VSFF krävt att regeringen återöppnar men där ärendet återremitterats till Länsstyrelsen och deras svar är  att ”ärendet anses i enlighet med samråd samebyn ej motiverat att återöppna”…   Även C-området anses av VSFF vara omotiverat hårt reglerat då flertalet fiskevatten är ouppnåeliga vintertid.  Hela C-området tillkom f.ö. på grumliga grunder av SNV/Valfrid Paulsson.

 

VSFF rek. Kiruna & Gällivare kommuner att samarbeta bättre för att få tyngd i krav mot regering & riksdag!  Landet Sverige tillhör oss alla och där alla ska ha lika rättigheter och skyldigheter.

Länk till radioinslaget 8 juni;

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6448945

 

E.u. styrelsen,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *