Statens Naturvårdsverk får igenom beslut om 5 nya Nationalparker (150525)

Folks!!

Så meddelades nyss i SR att Statens Naturvårdsverk (SNV) nu får igenom beslut att inrätta 5 st nya Nationalparker av de 34 st föreslagna.  I nuläget verkar alltså inte Keb & Taavavuoma komma med MEN Anna von Sydow anförde att det på sikt kommer att genomföras ytterligare parker och de 34 st nämndes i inslaget…  VSFF har ju i olika sammanhang i åratal framfört att SNV redan tryckt upp boken ”Ny Nationalparksplan för Sverige” och VSFF har ju remissyttrat sig MOT  inrättande av Keb & Taavavuoma i det liggande förslaget och även presenterat motförslag med bl.a. återöppnade dalgångar runt ett mindre Keb-förslag!

Så ser vi att våra farhågor om åtstramning av fjällvärlden gradvis avses genomföras av SNV då man får politiskt stöd…  Hoten är alltså många mot våra fritidsintressen, näringen & turismen i Norrland…

Sydows utspel kommer förmodligen i aftonens media

Och på tisdag startar Girjas-rättegången med åtalet mot Svenska Staten, VSFF har som bekant skriftligt protesterat mot åtalet och fört upp det på regeringsnivå…  (Sedan har vi ILO-konventionen#169…)

Visst hördes en del från Fjells Angels för några år sedan…

Snofed; Sprid ut, ange ”Cirkulärmail från VSFF”

 

Mvh, anders peterson, ordf.

VINTERSTADENS Skoter

& Fritidsförening Kiruna

Mobile; + 46 72 722 96 90

controlab@bredband.net

info@controlab.se

www.vinterstaden.org

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *