Ordförande har ordet 2015

NY SÄSONG !! HUR BLIR DET 2015 ??                  

 Ordföranden har ordet.     Medlemmar & Blivande !!          (2014-11-23)

Det mesta som skrivs här är ju känt för de flesta gamla medlemmarna, en liten sammanfattning inför 2015 kan ju även ge en viss vägledning för nya medlemmar;

 1: Kommunen, LEDUNDERHÅLLET, HUR BLIR DET 2015?

Kommunen är huvudman för kommunala skoterleder och har haft ett årligt ledunderhåll med en upphandlad ledentreprenör sedan 1998. 2010 var ju som bekant en katastrofsäsong med slopad budget men de senaste säsongerna har politiken åtminstone orkat med att budgetera 500.000 kr för ledunderhållet. (Enl uppgift samma medel som till skidspår men hur många brukare finns på dessa jmf med 11000 maskinägare???). Rautasleden blev ju förra säsongen som bekant tyvärr åter en katastrof.. Det är ju upphandlat olika ledentreprenörer för olika sträckor och körpass avropas av FoK… VSFF har tidigare till kommunen anfört att minst de trafikfrek-venta lederna MÅSTE underhållas!! Det egentliga behovet är 3 milj. kr för det kommunala lednätet! (Under många år var c:a 840.000 kr avsatt i den kommunala budgeten). VSFF har redan 2011 tillskrivit kommunen med begäran om hur budgettilldelning egentligen sker, ex.vis med hänsyn till antal brukare för skoterleder, skidleder samt slalombacken?? Inget svar om det föreligger. Vad kommer samverkan S, V & Samelistan samt nu även M & F! att innebära för det största fritidsintresset i denna kommun?? VSFF har framfört synpunkter på förändringar av förvaltande organ och det ser ut att kunna bli verklighet förhoppningsvis. Vi betonar att VSFF är en politiskt oberoende organisation men styrelsen ska företräda medlemmarnas intresse där bl.a. ett bra ledunderhåll och krav på ”fri färdselrätt för snöskoter” är grundstenarna i denna förening!!   Därför bildades VSFF och därför fortgår VSFF!!

 2: Blir det ngt nytt politiskt beslut ang. tillåten skotertrafik längs gata-väg till skoterled ??

Den tidigare försöksperioden 2007-2008 överklagades och Länsstyrelsen upphävde då det kommunala beslutet som faktiskt var mycket omtyckt och som VSFF jobbat för. Inga olyckor förekom. Till saken hör att liknande regler tillämpas fortfarande i några fjällkommuner med gott resultat! Då anges zoner enl. trafikregler för dylikt. VSFF har på olika arrangemang kunnat notera att en klar majoritet av skoterintressenter i denna kommun anser att man borde kunna leva upp till ”Kiruna Winter City” med ett nytt beslut i frågan och i samband med ”Samhälls-omvandlingen”. VSFF har i skrivelser framfört att stadsplanerarna för det nya samhället MÅSTE lägga in skoterleder redan i översiktsplanen och i detaljplanerna! Vi har dock fortfarande ej sett konkreta detaljplaner i detta men däremot en positiv ”Skoter-Policy” författad av FoK!

Nu gäller att uppvisa att Kiruna har en framtid som en av landets sista snösäkra orter och vilket kan utgöra den framtida enda möjliga ”Vinterstaden i Sverige” för en RIKTIG vinterturism med skoter OCH skidor !!  

 3: Kan det i framtiden bli fråga om en allmän ledavgift eller rent av ett generellt FÖRBUD ???

Miljödepartementet uppdrog i våras åt Naturvårdsverket (SNV) att utreda etappmålet ”Stor-slagen Fjällmiljö” där det trots SNV:s försök till dementi faktiskt klart framgår av utredningens sidor 87-109 samt bilaga 7 förslag om utredning av förändrad terrängkörningslagstiftning. Vår och många andras tolkning av detta är ju då generellt terrängkörningsförbud med sikte på att vara klart till år 2020. Det kan alternativt även tolkas att utredningen ev avses syftande till körning på enbart VISSA leder samt samordning med Norge & Finland och det är ju heller inget som skoterrörelsen vill ha. VSFF har med kraft gått emot och förkastat denna utredning i vårt remissvar och har även sökt påverka Snofed samt Kiruna & Gällivare kommuner att göra det-samma. VSFF har förklarat att enbart utredning om framtida ledfinansiering kan emotses. F.ö. har VSFF i regeringsskrivelse begärt att all hantering av terrängfordon ska överföras från Miljödepartementet till Näringsdepartementet och att SNV enbart ska få fungera som remiss-instans som alla andra i miljöhänseende och ej i trafikfrågor för terrängfordon! Se våra remiss-yttranden och brev till Regering, Länsstyrelse och Kommun på hemsidan!

                                                                                                                                                       2 (2)

 4: Den stängda Kungsleden….Se ordf,bladet 2011-12, VSFF bevakar följetongen och även den av SNV framtagna utredningen ”Ny Nationalparksplan för Sverige” där de faktiskt har tryckt upp en hel bok i ärendet….

5: ILO-konventionen (minoriteters anspråk på land & vatten….) VSFF har i ett tidigt skede tagit ställning i detta och i år har VSFF före valet tillsammans med Kiruna Jakt & Fiskevårds-förening, Kiruna Jaktvårdskrets och Kvänlandsförbundet gått ut med annonsen ”NEJ TILL ILO-KONVENTIONEN #169!”. Detta är inte ett politiskt ställningstagande utan helt enkelt medlemmarnas synpunkter som anföres och som VSFF fortsatt kommer att verka för.

6: MEDLEMSAVGIFTER !!

Årsavgifterna höjdes från 2012 till 200 kr för seniormedlem, 300 kr för familj inkl. alla hemmaboende, juniormedlem 100 kr (upp till 18 år). Avgifterna hade legat kvar sedan 1994 och då föreningens ekonomi hade en nedgång 2011 så var höjningen det enda möjliga för föreningen som inte har ngt kommunbidrag eller annat bidrag alls. Styrelsen har kunnat notera en förståelse för detta så att föreningen kan bestå med fortsatt verkan för ett någorlunda fritt skoterliv i Kiruna Winter City & i hela norra Sverige!! Medlemsantalet har faktiskt ökat ngt sedan årsavgiften höjdes och styrelsen hoppas på en ytterligare medlemstillströmning så att vi med våra ideella krafter orkar motverka alla förbudsivrare!! Bl.a. mötesresor mm kostar på med vårt avlägsna läge i detta långa land samt lokal & allmänna driftskostnader! OCH Rautas mm!!

7: SKOTERFÖRSÄKRING ! MEDLEMSRABATTER !!

Som medlem i en skoterförening kan Du på en skoterförsäkring spara tusental kr/år, (se Snofed-Gjensidige samt Swedea), medlemsavgiften är alltså en liten del i detta !!! OCH som VSFF-medlem kan Du nyttja våra årligen upphandlade rabatter hos en mängd företag, visa medlemskortet !! Se Medlemsrabattlistan 2015!

 

VSFF:s Skoterledkarta blev efter ett jättejobb klar i mars 2008 !! Ett helt nytt manér med revolutionerande nyheter i kart-Sverige som VSFF blev först med !! Nyheter som har uppmärksammats i media !! Helt Näringslivsfinansierad med annonser ! Det planeras för ett nytryck där själva centralorten på baksidan kommer att förändras ngt när detaljplaner någon gång blir klart…

 

Planerade arr; ”Hamburgergrill” vid ICA-parkeringen, skyltsöndag 30 nov. ”Stora Skoterdemo-dagen” där VSFF samordnar skoterhandlarna samt håller ”Hamburgeriet”, förmodligen lördag 14 februari men det kan bli tidigare, se annons samt hemsidan!

Rautaspremiären ute på sjön flyttades mars 2014 av klimatskäl till den ”gamla” platsen c:a 1,5 km söder om utloppet, det var stora problem med blåst och vatten på isen denna gång! Troligen fortsätter arret på denna plats 2015, se kommande annons samt hemsidan! Inga kommunbidrag för detta ”kulturarrangemang” beviljas av F.o.K…. Inför 2015 hoppas VSFF på att skoterhandlarna & näringen åter ska sponsra detta verkligt största och unika skoterarr.

I Kiruna så att VSFF åter är på banan till gagn för både medlemmar & andra skoteråkare! Nu förväntas även ett fungerande kommunalt ledunderhåll och en punktinsats på just Rautas-leden, tänk att närmare 3000 maskiner kör upp till Sveriges rödingtätaste sjö under premiärhelgen som är 2:a helgen i mars årligen! Många arkekipage byggs och ser dagens ljus varje år !! Och många kommer till VSFF:s Ice-Café Rautas där man köper kaffe (fritt för medlemmar) och de erkänt oslagbara kolgrillade hamburgarna !!

Kolla hemsidan, Rautas, rabattlistan, remisser mm !!  

 VÄRVA MEDLEMMAR!! Ju FLER vi är, ju STARKARE vi blir !!

 Mvh, e.u. styrelsen,            Anders Peterson / v.ordf.                         Niklas Widell / ordf.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *