Den fria skoteråkningen kan hotas, del 2

Folks!

Som de flesta i Norrbotten nu vet så smider Miljödepartementet och Naturvårdsverket planer på en lagstiftningsändring som kan komma att innebära totalt terrängkörningsförbud både sommar som vinter i hela Sverige!

(Möjligen med undantag för VISSA leder…)

SNV-utredningen ska ligga på Miljödepartementets bord den 9 juni. Såvitt känt har inga kommuner fått tillfälle att yttra sig eftersom SKL tydligen ej remitterat ut detta ej heller Kommunförbundet.  Det synes alltså som en ganska nedtonad utredning där vissa inbjudits till några s.k. ”Samrådsmöten” på Naturvårdsverket.  Utredningen är beställd av ministern Lena Ek där det i beställningsskrivelsen bl.a. pekas på att SNV i miljömålet ”Storslagen Fjällmiljö” bl.a. pekat ut snöskotern som ”ett problem”.  Snofed har iaf yttrat sig men absolut ej deltagit i dessa s.k. Samråd och givetvis förkastat förslag om lagstiftningsändring. Det borde förväntas, om denna utredning om 203 sidor kommer upp i Miljödepartementet för en regelrätt och praxisvanlig remissrunda, att alla berörda får yttra sig över denna hemska utredning och att alla landets kommuner och organisationer är på tårna!  Kombinera detta med ratificering av ILO-konventionen 169 så är det bara att garagera maskinen för gott och vad ska vi sedan förbjuda efter det? Gräsklippare, motorsågar,, mindre motorbåtar, kanske mopeder mm…  För oss i skoterrörelsen blir det ett intressant val i år. En proposition om ex.vis lagstiftningsändring av Terrängkörningslagen m.fl. kommer ju då förmodligen att gå upp i Riksdagen för beslut och då blir det ju en ny regering som fattar beslutet, intressant höst kan förväntas…

Reportern på Nordnytt kallar utredningen för hemlig och med viss rätt för de lyckades inte få ut den av SNV utan ett föreliggande domslut vilket de givetvis skulle ha vunnit men inte före 9 juni givetvis. (SNV stödjer sig på att utredningen kallas för ”Arbetsmaterial”  vilket synes medvetet…)

Snofed har hittat länken till ”Nej Tack till Skoterförbud” på FaceBook och där ligger just nu inslaget i Nordnytt först där även anders p yttrar sig (tyvärr klipps ju mycket bort eftersom det ska vara så korta inslag… )  Se länken nedan om Du missat detta.  Utöver denna lite äldre site så har enl. uppgift från Nordnytt skett flera tusen inlägg på olika sociala medier. Snofed  förväntas även lägga upp en liknande site inom kort.

https://www.facebook.com/NejtacktillSkoterforbudISverige

Snofed har styrelsemöte i Sollefteå nu till helgen 31 maj-1 juni där anders p deltager, det är fler ödesfrågor för skoterrörelsen på agendan nu…

SNOFED har en namninsamling för att rädda den FRIA snöskoteråkningen,
http://www.snofed.se/default.asp?pageid=31492&path=21844

Mvh, anders, representerar VSFF i Snofed

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *