Vinterstadens skoter- och fritidsförening – Kiruna

Skräckrelease från Naturvårdsverket/Snöskoterrådet

Pressmeddelande den 29 januari 2016 – Ovarsam friåkning drabbar skötsamma snöskoterförare

Tre av tio snöskoterförare kör oftare utanför markerade leder i dag jämfört med för några år sedan. Nära sju av tio anser att allt fler missbrukar möjligheten till friåkning och att det förstör för dem som sköter sig. Många är positiva till initiativ där sådan åkning styrs till avgränsade områden. Det är några av resultaten från en ny enkätundersökning som genomförts av Nationella Snöskoterrådet.

– Åkning utanför snöskoterlederna lockar allt fler. Att svepa fram över orörda vidder kan ge en frihetsupplevelse, men körning utan omdöme kan ge upphov till störningar för människor och djur och skador på naturen. Resultaten av vår enkätstudie kan tolkas som att ett fåtal ovarsamma snöskoterförare förstör för flertalet, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

I en internationell jämförelse, exempelvis med Norge och Finland, är Sveriges lagstiftning tillåtande när det gäller snöskoterkörning utanför leder, så kallad friåkning. Nationella Snöskoterrådets enkät besvarades av drygt 2 000 snöskoterförare från hela landet. Bland dem instämmer nästan sju av tio helt eller delvis i påståendet att ”alltfler snöskoterförare missbrukar möjligheten till friåkning och förstör därmed för dem som är skötsamma och följer lagar och regler”.

Sedan en tid tillbaka har det diskuterats om friåkningen bör begränsas mer även i Sverige. I Funäsfjällen har man tagit ett sådant initiativ lokalt; där tillåts friåkning bara i två avgränsade områden, i övrigt råder ett generellt förbud. Många skoterförare tycks se positivt på denna typ av lösningar. Sex av tio respondenter i undersökningen instämmer helt eller delvis i påståendet ”jag är positiv till initiativ där friåkning styrs till avgränsade områden”. Tre av tio instämmer inte i påståendet. – Merparten av skoterförarna tycks vara öppna för lösningar som skyddar fler känsliga områden från friåkning än vad som är fallet i dag. Genom att göra särskilt anvisade områden attraktiva kan belastningen på andra områden minska, säger Per-Olov Wikberg. Friåkning innebär ofta körning i brant, lavinfarlig terräng. Tidigare utgjorde snöskoterförare en blygsam andel av dem som förolyckades i laviner, men i USA och Kanada utgör de numera nära hälften av dem som omkommer i lavinolyckor. Det finns tecken på att en liknande utveckling pågår i Sverige. I Norge är det redan ett faktum.

I undersökningen svarar tre av fyra respondenter som är 30 år eller yngre att de räknar sig som friåkare, vilket kan jämföras med knappt fem av tio i hela urvalet. Bara drygt en av tio friåkare svarar att de brukar ha med sig lavinsäkerhetsutrustning.

– Det är oroande att en så stor andel av friåkarna saknar utrustning såsom lavinsond och lavinsändare. För att inte utsätta sig själva och andra för fara behöver alla som rör sig i brant och potentiellt lavinfarlig terräng ha både omdöme och rätt utrustning, säger Per-Olov Wikberg.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes från oktober till december 2015. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider, Snowmobile och Tidningen Snöskoter. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet.

Läs mer om undersökningen och ta del av de resultat som redovisas i sin helhet via länken: http://www.snoskoterradet.se/files/skoterenkt-2016.pdf

Läs mer om Nationella Snöskoterrådets arbete med ett hållbart snöskoteråkande: www.snoskoterradet.se.

För mer information kontakta: Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet

E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 53 Mobil: 076-115 16 79

www.snoskoterradet.se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *