Vinterstadens skoter- och fritidsförening – Kiruna

Laevas på krigsstigen mot Kiruna kommun

Ohoy!  Radioinslag i SRP4 Norrbotten (8-9 juni) samt i SVT Nordnytt (8-9 juni);

Tekniska Verken (via Lars Törnman, Anders Burman & Ulrika Isaksson) har utfört ett uppdrag med helikopterflygning över Laevas & delvis Gahbnas samebyars tillfälliga regleringsområden, uppdraget beställt av kommunstyrelsens a.u. och helt i linje med VSFF:s begäran om kontroll av fattade beslut!

Av inslaget i SRP4 8 juni framgick alltså att det inräknades summa 8 st renar men 24 st älgar i detta väldiga område mitt under löpande regleringstid…

Samma resultat har ju f.ö. Edolf Norberg,(då på Luftfartsverket), redovisat redan för många år sedan på VSFF-s infomöte på Folkets Hus och då gällde det fler samebyområden…

Samebyns representant Niila Inga framträdde i radioinslaget med hätska anklagelser både mot kommunen och det utförda uppdraget. I allmänhet torde Ingas utspel kunna tolkas som att man nu anser sig äga land & vatten, alltså att ILO-konventionen #169 redan är ratificerad… Betänk detta… Kommunen utför ingen ”smygfilmning” men måste givetvis kunna kontrollera fattade beslut.

Lars T anförde allt sakligt samt att uppdraget var beställt av kommunstyrelsen och att man nu bör finna bättre lösningar gällande dessa beslut om tillfälliga regleringsområden. (I textmassan framkom även att sikten var helt klar, tom ripor kunde synas väl…) VSFF har tidigare framfört att kommunstyrelsens a.u. framledes samråder med ett urval av föreningar & sakkunniga inför dessa korta beslut samt kontrollerar besluten. Det är ju f.ö. samebyarna själva som ansöker om dessa tillfälliga regleringsområden och då man anger att det är renansamlingar i de aktuella områdena i kalvningssyfte.

 

Ytterligare ”Lök på Laxen” var TV-inslaget Nordnytt 8 juni om den dramatiskt ökande rovdjurstjuvjakten i de hårt reglerade Nationalparkerna, bl.a. framfördes att de hårda regleringarna inneburit att mycket få ögon ser vad som sker i parkerna! I det uppföljande inslaget 9 juni påpekades även vilka som har färdselrätt i regleringsområden… Naturbevakare och K Sundvall på Lst anförde vidare att man hade ingen lösning på hur man ska komma åt denna tjuvjakt med de resurser man har via Länsstyrelsen, senast ngn ertappades direkt var för c:a 6 år sedan…  VSFF har ju för många år sedan kunnat inhämta likadana uppgifter för åtminstone C-området, alltså Torneträsk-Råsto-Treriksröset, som även är hårt reglerat för att kallas för ett C-område!  Där finns enl. uppgift inte mycket vilt kvar i dagsläget…

 

Det behövs alltså politiska krafttag, vi fritidsfolket vet vad som försiggår, det är hög tid att politiken i kommun, län & regering  fattar korrekta beslut samt att kommunen söker samråd med regeringen för underlättnader av färdselrätten!!   Bl.a den stängda Kungsleden genom B-området har VSFF krävt att regeringen återöppnar men där ärendet återremitterats till Länsstyrelsen och deras svar är  att ”ärendet anses i enlighet med samråd samebyn ej motiverat att återöppna”…   Även C-området anses av VSFF vara omotiverat hårt reglerat då flertalet fiskevatten är ouppnåeliga vintertid.  Hela C-området tillkom f.ö. på grumliga grunder av SNV/Valfrid Paulsson.

 

VSFF rek. Kiruna & Gällivare kommuner att samarbeta bättre för att få tyngd i krav mot regering & riksdag!  Landet Sverige tillhör oss alla och där alla ska ha lika rättigheter och skyldigheter.

Länk till radioinslaget 8 juni;

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6448945

 

E.u. styrelsen,

Girjas vinner kampen om fjällen (2016-02-03)

Girjas vinner kampen om fjällen. De får ensamrätt till jakten och fisket på sitt område.

– Det känns naturligtvis skönt, säger Jörgen Jonsson, ordförande för SSR.

Strax efter domen meddelades höll tingsrätten och samebyarna presskonferens.

I domen står det att Girjas sameby i förhållande till staten ensam har rätt till småviltsjakt och fiske. Och att staten får inte upplåta jakt- och fiskerätt på området. Girjas sameby har rätt utan statens samtyckte har att upplåta jakt på samebyns område.

Tingsrätten har fått ta ställning till frågan när staten fick rätt över området.

Staten kan anses ha blivit ägare till området kring 1887, innebär inte att samebyns rätt till jakt och fiske har gått förlorad, resonerar tingsrätten. Det framgår av tingsrättens presskonferens.

– Prövningen har gällt flera olika frågor. Hur har de faktiskta förhållandena varit på Girjas samebys åretruntmarker? Då har vi kommit fram till att samerna har befunnit sig där 500 efter kristus och brukat marken för jakt och fiske, säger Niklas Lind, domare i målet till SR Norrbotten.

– Staten har inte bevisat sina påstående för att det funnits andra som har konkurrerat om marken. Bara två nybyggen, säger Niklas Lind till SR Norrbotten.

– När kan området ha ingått i Sverige som rike? Troligen först 1500-talet. Staten har hävdat att detta har skett tidigare. Men tingsrätten har funnit att det har varit senare, säger Niklas Lind.

Genom det långvariga bruket har det etablerats en rätt till jakt och fiske för samebyn, enligt tingsrätten.

– Naturligtvis tar vi emot domen med glädje. Det är som vi säger att det är inget önskvärt att man måste dra samiska rättigheter i domstol, säger Jörgen Jonsson, SSR till SR Norrbotten.

– Jag tycker det var en ärlig dom. Någonting jag inte trodde skulle komma från en svensk rättsinstans, säger Isak Utsi, Saminourra till SR Norrbotten.

Robert Björk är jägare och fiskare från Kiruna. Han är misstänksam mot hur samebyn kommer att hantera det här, rapporterar SVT Nyheter Norrbotten.

– Nästa steg blir ju inskränkningar i snöskoterkörning, älgjakt och så vidare, säger han.

Ett påstående som Matti Berg, Girjas, avfärdar i samma text:

– Jag har för full förståelse för att misstänksamheten finns. Min förhoppnings är att när vi har vunnit målet så kan vi sätta oss ned och göra något bra tillsammans.

Moderaten Stefan Sydberg, Kiruna, vice ordförande i kommunstyrelsen twittrade innan domen. Han skrev: ”Viktig dag idag, kl 11.00 faller domen huruvida vi ska bo kvar i norr eller ej”

Han tror inte att det här är rätt väg att gå.

– Jag tror staten ska ha ansvaret när det gäller landrättigheter. Att det ska vara lika för alla medborgare i Sverige. Med det här tror jag inte att det kommer att bli så.

Han befarar också att polariseringen kan öka.

– Nu är det här tingsrättens beslut och jag tror i slutänden att det kommer att bli ett annat resultat. Jag tror många som anser sig inte vara samer blir förbittrade över ett sådant här resultat. Hur blir det i slutänden med tillgången till fjällen som helhet?, säger han.

Den historiska domen meddelades klockan 11.

Mycket tyder på att processen inte tar slut här.

Staten får stå för rättegångskostnaderna på 14 miljoner kronor.

Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten innan den 24 februari.

Betr. rättegången som varit i Gällivare, samebyn Girjas åtal mot Svenska Staten, samebyn kräver all förvaltningsrätt av Jakt & Fiske (utslaget kan förväntas bli prejudicerande…)

Folks!
Statens jurist har i rättegångens 6:e dag, alltså den 3 juni, uttalat sig MOT samebyns krav;
Klicka på länken, dra fram till 20 min.50 sek, lyssna in till 26 min. 54 sek
Jörgen Jonsson SSR (Svenska Samernas Riksförbund) verkar ha ”gått i taket” då de stått på trappen utanför Tingsrätten den 4 juni och manifesterat inför media…SSR har ju lagt sitt landsmöte i Gällivare samtidigt som denna rättegång pågår….. Uppenbarligen lägger ALLA samebyar största vikt vid att framstå som den viktigaste (och enda) ”urbefolkningen” i Sverige
Vi är många ideella föreningar här i norr som uppenbarligen har motsatt uppfattning samebyarna, bl.a. VSFF, KJF samt Kvänlandsförbundet har skriftligen framfört sin åsikt till Tingsrätten & Regeringen i detta mål, föreningarna har även i olika sammanhang framfört sitt motstånd mot ratificering av ILO-Konventionen #169 som det hela egentligen handlar om i slutänden… Föreningarna representerar mer än 5000 medlemmar och kan bedömas i övrigt ha starkt folkligt stöd av svenskar i Norrland…. En annan stor minoritet, Kvänerna, är under omorganisation och kommer därmed att representera minst 10000 medlemmar och växer starkt…
Den 4 juni har SSR åter i media gått ut med att uttalndet av statens jurist i pågående rättegång är felaktigt…
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/553890?programid=276
(Huvudlänk där rättegången bevakas av SR P4 Norrbotten)
http://sverigesradio.se/norrbotten/

Rättegången över i början av juni, fortfarande har ej meddelats domstolsutslag (151022),,,   VSFF återkommer med info!! ”

Mvh, anders peterson, ordf.
VINTERSTADENS Skoter
& Fritidsförening Kiruna
Mobile; + 46 72 722 96 90
controlab@bredband.net
info@controlab.se
www.vinterstaden.org

Statens Naturvårdsverk får igenom beslut om 5 nya Nationalparker (150525)

Folks!!

Så meddelades nyss i SR att Statens Naturvårdsverk (SNV) nu får igenom beslut att inrätta 5 st nya Nationalparker av de 34 st föreslagna.  I nuläget verkar alltså inte Keb & Taavavuoma komma med MEN Anna von Sydow anförde att det på sikt kommer att genomföras ytterligare parker och de 34 st nämndes i inslaget…  VSFF har ju i olika sammanhang i åratal framfört att SNV redan tryckt upp boken ”Ny Nationalparksplan för Sverige” och VSFF har ju remissyttrat sig MOT  inrättande av Keb & Taavavuoma i det liggande förslaget och även presenterat motförslag med bl.a. återöppnade dalgångar runt ett mindre Keb-förslag!

Så ser vi att våra farhågor om åtstramning av fjällvärlden gradvis avses genomföras av SNV då man får politiskt stöd…  Hoten är alltså många mot våra fritidsintressen, näringen & turismen i Norrland…

Sydows utspel kommer förmodligen i aftonens media

Och på tisdag startar Girjas-rättegången med åtalet mot Svenska Staten, VSFF har som bekant skriftligt protesterat mot åtalet och fört upp det på regeringsnivå…  (Sedan har vi ILO-konventionen#169…)

Visst hördes en del från Fjells Angels för några år sedan…

Snofed; Sprid ut, ange ”Cirkulärmail från VSFF”

 

Mvh, anders peterson, ordf.

VINTERSTADENS Skoter

& Fritidsförening Kiruna

Mobile; + 46 72 722 96 90

controlab@bredband.net

info@controlab.se

www.vinterstaden.org

Girjas åtal mot Svenska staten – Brev till Gällivare tingsrätt (150423)

Girjas åtal mot Svenska staten – Brev till Gällivare tingsrätt (150423)

[embeddoc url=”http://media.vinterstaden.org/2015/05/150423-GällivTingsrGirjasrev3-scan1.pdf” height=”1200px” viewer=”google”]

[embeddoc url=”http://media.vinterstaden.org/2015/05/150423-GällivTingsrGirjas-rev3-scan2.pdf” height=”1200px” viewer=”google”]

1 2